Jan Zwart  Dirigent
Christelijke Zangvereeniging ‘Halleluja’ Bovengenoemde vereeniging gaf j.l. woensdag een zeer goed geslaagde uit- voering van de ‘Johannes Passion’, onder leiding van haar hoogst muzikalen dirigent, den heer Jan Zwart. Aangezien de aangekondigde solisten beiden bericht van verhindering hadden gezonden, was het toch nog te elfder ure mogen gelukken, twee goede plaats- vervangers te krijgen in de heer Meijer, welke op zeer goede wijze de evangelist- partij vertolkte en den Heer Rijsenburg, die zeer schoon de Christuspartij ten gehore bracht. Het voor deze gelegenheid versterkte koor, was goed, soms zeer goed, ofschoon de dames, maar vooral de sopranen wel wat te machtig waren, tegenover de andere partijen. Een veel voorkomend verschijnsel echter. De dirigent begeleidde het werk met harmonium. Dat hierop niets viel af te dingen, behoeft geen betoog, daarvoor bestaat bovengenoemde organist te goed bekend. Of het harmonium nu wel juist als begeleidend instrument op een concert in de groote ruimte van de Oostzijder Kerk voldoet, is een vraag, welke wij nu maar niet direct bevestigend beantwoorden. De heer Rijsenburg vervulde zijn taak schitterend. Het ‘Wien zoekt gij hier’ en even later ‘Ik heb het U gezegd, dat ik het ben’ was meesterlijk, evenals het tot Petrus gesprokene: ‘Steek Uw zwaard in de sche- de, zal ik de kelk niet drinken’, enz. Ook de heer Meijer had goede momenten, ofschoon de voordracht ons geen bevre- diging schonk. Als inleiding tot het aan- staande Paaschfeest was deze uitvoering overigens wel geslaagd. Het kerkgebouw was echter maar matig bezet, dat hebben wij bij een uitvoering van ‘Hallelujah’ vroeger wel eens anders gezien. Dit pleit ons inziens niet voor de kunstlievendheid onzer medeburgers. De Zaanlander (03-04-1926)
‘Hoe hij het koor wist te leiden en te dirigeren is boven alle lof. Groote toon- kunstenaars spraken in den loop der jaren steeds met verwondering er over hoe de heer Zwart met een klein aantal krachten de zwaarste werken zooals we noemen maar enkele, Handel’s ‘Judas Maccabaus’, Handel’s ‘Samson’, Haydn’s ‘Schopfung’, Mendelssohn’s ‘Paulus’ en ‘Lobgesang- symphonie-cantate’, enz. wist te dirigeeren.’