Zwartschool  leerlingen van Jan Zwart - hun leven en werk
Op 7 december 1914 wordt in een Amsterdams ziekenhuis Jantje Tromp geboren. Zij was de tweede dochter van Botte en Johanna Tromp. Het gezin woonde in Zaandam. Er werd in huize Tromp veel gezongen. In het huis stond een orgeltje, waar Jantje al vroeg veel belangstelling voor toonde. Er werd dan ook een beroep gedaan op een buurjongen om haar enige muzikale kennis bij te brengen. Deze jongen speelde fluit in de plaatselijke harmonie, maar Jantje hield de lessen na enige tijd voor gezien. “Het klonk voor geen meter”, zou ze later zeggen. De jongen kende als fluitist alleen maar de G- sleutel. De “lessen” werden dan ook spoedig beëindigd. “Toen ik later in de gaten kreeg dat er ook nog een F-sleutel was”, herinnerde zij zich, “kon ik ineens alles spelen”. Als tiener begeleidde zij al diensten in een wijkcentrum. Het was haar moeder die vond dat zij toch weer les moest krijgen. Er werd een beroep gedaan op de blinde organist van de Oostzijdekerk, Hendrik Offenberg. Zij was toen twaalf jaar. Om thuis goed te kunnen oefenen kreeg zij van haar ouders een groot harmonium, met twee klavieren en pedaal. De lessen verliepen voorspoedig en het duurde niet lang of zij kreeg een aanstelling als organist in de Lutherse Kerk te Amsterdam. Offenberg adviseerde haar haar orgelstudie voort te zetten bij Jan Zwart, die haar meteen de naam Ans gaf. (“Ik heet zelf al Jan”). Op negentienjarige leeftijd gaf Ans Tromp samen met haar leraar Jan Zwart een orgelconcert in de Lutherse Kerk aan de Kloveniers- burgwal te Amsterdam. Met veel plezier vertelt zij nu nog dat ze altijd op de fiets naar Amsterdam reed, ook in de winter. Later kreeg zij les van Willem Mudde, die haar compositielessen gaf. In Duitsland volgde Ans verschillende cursussen kerkmuziek en koordirectie, met als docenten o.a. Siegfried Reda en Wilhelm Ehmann. Om dichter bij huis te kunnen spelen, solliciteerde ze twee keer naar de vrijgekomen post van organist in de Oostzijdekerk te Zaandam. Tegen alle verwachting in kreeg zij die benoeming niet, maar werd niet lang daarna gevraagd organist te worden in de Westzijdekerk (de Bullekerk). Hier werd zij in 1954 de vaste organist. Op verzoek van een aantal gemeenteleden werd haar gevraagd een cantorij op te richten en te leiden, hetgeen leidde tot de oprichting van het Westzijdekerkkoor, een gemengd koor dat zich ten doel stelt een liturgische bijdrage te leveren aan de zondagse eredienst van de Protes-tantse Gemeente te Zaandam. Zo werd Ans cantor-organist. Ruim 45 jaar dirigeerde zij dat koor, waarvoor zij mooie composities schreef. Hoogtepunten waren de koorreizen naar Heidelberg (1989-1991). Het koor, nu onder leiding van oud- koorlid Christiaan Helfensteijn, bestaat nog steeds en heeft vorig jaar het 55-jarig bestaan gevierd, met o.a. een reis naar Colchester in Engeland. Een van de leerlingen van Ans Tromp - organist Wim Tip - vierde onlangs het feit dat hij een halve eeuw werkzaam is als organist en koordirigent in verschillende Zaanse kerken. Hij vertelt: “Mijn muzikale opleiding begon op elfjarige leeftijd bij de organist van de Westzijdekerk, Ans Tromp. In haar woonkamer, aan het indruk- wekkende pedaalharmonium, gaf zij mij les in de grondslagen van de orgelmuziek. Toen onlangs iemand vroeg op haar orgel iets van Bach te mogen spelen, merkte zij op dat het hier en daar niet helemaal goed ging”. Op de vraag waarom zij nu niet meer speelt antwoordt ze: “Ik wil wel Bach studeren, maar ik kan niet goed meer zien. Daarom ontbreekt mij de lust tot spelen”. Toen in 2013 een nieuw liedboek uitkwam, had zij als een van de eersten een exemplaar. Nu kijkt ze af en toe nog wel eens in het boek, maar laat zich nieuwe liederen voorlezen.” HANS BEEK (Jantje Tromp is overleden in Zaandam op 27 januari 2018, 104 jaar oud) Bron: NotaBene Jaargang 8 - 2015 - nummer 12 - december Artikel met toestemming overgenomen van Hans Beek Digitale nieuwsbrief van de KVOK Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
Jantje (Ans) Tromp (1914-2018)