Zwartschool  Leerlingen van Jan Zwart - hun leven en werk
Johannes Albartus Breman is geboren op zaterdag 12 maart 1892 in Amsterdam, als jongste zoon van Willem Klaas Breman (1850-1912) en Geertruida de Wolff (1848). Naast Johannes telt het gezin Breman nog zeven kinderen, Johanna Alberdina (1874), Gerritje (1875), Klaas Warner (1878), Geertruida (1880), Thomas (1882), Willem Klaas (1886) en Johanna Maria (1889). Willem Klaas en Geertruida wonen eerst in Apeldoorn alwaar de eerste twee kinderen Johanna en Gerritje worden geboren. Tussen 1875 en 1878 verhuist het gezin naar Amsterdam. Willem Klaas is brugwachter bij de Oosterpoort. Het gezin woont eerst aan de Lijndenstraat 22, vervolgens aan de Oosterburgervoorstraat 14 en de Ravenstraat 5. Johannes gaat na zijn opleiding bij de gemeente Amsterdam aan het werk als secretarieklerk. Hij volgt orgellessen bij Jan Zwart. In november 1913 wordt Johannes op 21-jarige leeftijd aangesteld als organist van de Plantagekerk. Later wordt hij (ook) tot organist benoemd van de Boom- slootkerk en de Buiten-Amstelkerk. Johannes trouwt op 9 februari 1922, 29 jaar oud, met de eveneens in Amsterdam geboren Baukje Christina Keuning, 27 jaar oud, dochter van Hendrik Keuning en Stijntje Mulder. In hetzelfde jaar, op 1 juli 1922 wordt hij gepromoveerd tot adjunkt kommies. In 1923 krijgt hij een aanstelling als organist van de Funenkerk. In 1935 promoveert hij tot adjunct-bureauchef en in 1939 tot kommies. Op december 1957 bereikt hij zijn pensioen-gerechtigde leeftijd. Ruim twee jaar later, op 20 februari 1960, overlijdt zijn echtgenote Baukje op 65-jarige leeftijd. Johannes overlijdt in Amstelveen op 21 juli 1975, 83 jaar oud. Uit het huwelijk van Johannes en Baukje werden geen kinderen geboren. Johannes is drager van de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in goud.
Johannes Albartus Breman (1892-1975)
Publicatiedatum 3 februari 2022