Zwartschool  Leerlingen van Jan Zwart - hun leven en werk
Philipp Leonard van Rijn is geboren op donderdag 19 april 1888 aan de Nassaukade in Amsterdam, als zoon van Matthijs van Rijn (1845-1890), kantoor- bediende van beroep, en Anna Maria Marx (1849). Vader Matthijs van Rijn is eerder gehuwd geweest met Catharina de Rode, uit dit huwelijk werd in 1873 een zoon, Johannes Frederik Jacobus geboren. Catharina overlijdt enkele jaren later nadien. Kort daarna trouwt Matthijs met Anna Maria Marx. Uit het huwelijk tussen Matthijs en Anna Maria worden vijf kinderen geboren. Anna Maria (1877), Arend (1882), Maria Johanna (1885), Philipp Leonard (1888) en Marius Johannes (1889). Maria Johanna overlijdt kort na haar geboorte. Vader Matthijs overlijdt in 1890, vierenveertig jaar oud. Kort na zijn overlijden moet weduwe Anna met haar vijf kinderen de woning aan de Nassaukade verlaten. Na zijn schoolopleiding gaat Philipp Leonard aan het werk als kantoorbediende. Op 28 december 1907 wordt hij vrijgesteld van militaire dienst vanwege een ‘lichaams- gebrek’. Voor zover bekend was Philipp Leonard ongehuwd. Philipp Leonard is in de jaren 20 van de vorige eeuw een leerling van Jan Zwart en zijn assistentorganist binnen de Evangelisch Lutherse kerk in Amsterdam. Hij overlijdt op 14 augustus 1926, slechts 38 jaar oud. Op 18 augustus wordt hij begraven op begraafplaats ‘Huis te Vraag’ in Amster- dam. Er is één compositie van Philipp Leonard bekend, de koraalbewerking over het lied ‘Verlosser, Vriend, o Hoop, o Lust…’ Jan Zwart speelde deze bewerking voor het eerst tijdens een concert in 1924. Na het overlijden van Philipp in 1926 heeft hij dit werk diverse malen geprogrammeerd. Download koraalbewerking ‘Verlosser, Vriend, o Hoop, o Lust’ van Philipp Leonard van Rijn.
Philipp Leonard van Rijn (1888-1926)
Publicatiedatum 8 november 2022