Zwartschool  Leerlingen van Jan Zwart - hun leven en werk
Stoffel van Viegen is geboren op donderdag 3 februari 1916 aan de Coornhertstraat in Utrecht, als zoon van Antonie van Viegen (1889-1954), conducteur van beroep, en Gerritje van den Boogert (1888-1962). Het gezin Van Viegen verhuist in 1928 naar Eindhoven. Stoffel krijgt aan de plaatselijke muziekschool zijn eerste orgellessen van Karl Hamm (1876-1937) uit Venlo. In hetzelfde jaar wordt hij aangesteld als kerk- organist binnen de Nederlands Hervormde kerk. Tijdens zijn HBS- opleiding studeert Stoffel bij Jan Zwart in Amsterdam. In 1934 keert het gezin Van Viegen terug naar Utrecht. Stoffel vervolgt zijn opleiding bij Wilhelm Petri (1865-1950), Sem Dresden (1881-1957), Hendrik Andriessen (1892-1981) en Adriaan Engels (1906-2003). In mei 1936 wordt hij benoemd tot organist van de Nederlands Hervormde Wilhelminakerk in Utrecht. Een aanstelling als organist van de Julianakerk volgt in 1937. In juni 1937 solliciteert Stoffel, 21 jaar oud, naar de functie van organist van de Dom van Utrecht. Onder de ruim honderd sollicitanten zijn ook bekende organisten als Feike Asma, Cor Bute en Piet van Egmond. Uiteindelijk krijgt Stoffel van Viegen de benoeming. NIEUWE ORGANIST IN DE DOMKERK De Domkerk heeft een nieuwen organist, een jongeman van 21 jaar, den heer St. van Viegen, tot op heden organist van de Julianakerk. Het is voor dezen organist wel een bijzondere onderscheiding, dat hij, die 14 dagen geleden zijn Staatsexamen Middelbaar Orgel met lof behaalde, thans geroepen is voortaan het wondermooie Domorgel te laten zingen. Maar deze onderscheiding heeft hij aan zichzelf, aan zijn groote muzikale gaven en aan zijn toewijding te danken. Bij het vergelijkend examen, dat Maandag gehouden werd, was de jury onkundig wie de deelnemers waren, terwijl de veertien deel- nemenden geen notie hadden, wie over hen zouden beslissen. Alles was geheim. De heer St. van Viegen werd uitverkoren. Het is een hartelijke gelukwensch waard. Een jonge Utrechtenaar, een Benjamin onder de organisten, krijgt het Dom-orgel onder zijn hoede. De nieuwe organist kreeg bij zijn benoeming reeds tal van gelukwenschen. Men vindt zijn uitverkiezing iets zeer bijzonders en dat is deze ook. (…) De jonge organist zal het Utrechtsche muziekleven naar beste weten en kunnen trachten te dienen en te steunen. Gaarne zal hij ook een enkele maal voor concerten een ander het orgel laten bespelen. Hij is gelukkig en dankbaar met zijn benoeming. Bron: Utrechtsch Nieuwsblad (1937) In hetzelfde jaar, op 26 augustus 1937, trouwt Stoffel van Viegen, 21 jaar oud, met Helena Gerardina Elisabeth Bax, 29 jaar oud, dochter van Jacobus Frederik Bax en Elisabeth Margaretha Muntendam. Het huwelijk wordt op 16 september 1942 ontbonden. In de jaren 40 wordt Stoffel van Viegen aangesteld als hoofdleraar orgel aan het Utrechts Conservatorium. Bekende leerlingen van hem zijn Charles de Wolff, Herman van Vliet, Willem Hendrik Zwart en Jacques van den Dool. Op 12 september 1945 trouwt Stoffel opnieuw, 29 jaar oud, met Jannigje van Seijderveld, 20 jaar oud, dochter van Johannes Adrianus van Seijderveld en Jannigje Ravenstein. Uit dit huwelijk wordt in 1958 een zoon geboren, Christoffel Jan Willem. Christoffel overlijdt op 19 januari 1959, drie maanden oud. Het huwelijk tussen Stoffel en Jannigje wordt ontbonden op 3 september 1963. In 1966 trouwt Stoffel van Viegen met de 31- jarige Ria Pieffers uit Oldenzaal. Ria heeft een afgeronde conservatoriumopleiding met als hoofdvak orgel en is tevens afgestudeerd beiaardier. Ze geeft beiaardconcerten door het hele land. In samenwerking met Gerrit Slagmolen organiseert Van Viegen in de Dom het eerste Nederlandse improvisatie- concert. In 1973 wordt het liedboek voor de kerken gepresenteerd, als opvolger van de afzonderlijke psalm- en gezangenbundels van de Hervormde en Gereformeerde Kerken. Van Viegen organiseert zangavonden in de Dom waar nieuwe liederen worden ingestudeerd. Hij is actief als concertgever, werkt mee als begeleider en solist aan diverse Cd’s en verleent zijn medewerking aan programma’s van de NCRV. Op 27 december 1986, na een periode van 49 jaar, neemt Stoffel van Viegen afscheid als Dom-organist. Volgens Van Viegen is het een gedwongen vertrek. ‘Ik hoop dat u mij het niet kwalijk neemt dat ik over de wijze waarop ik word opgevolgd, niets zeg. Ik zou het fijn vinden als mijn opvolger echt vanuit de kern van het Dom-orgel zal weten te spelen. Het is zo’n prachtig en veelzijdig instrument. Des te harder is het voor mij om er afscheid van te moeten nemen, want ik wil er eigenlijk nog niet van weg. Maar ze hebben me gezegd dat ze me niet meer nodig hebben.’ Om de pijn wat te verzachten wordt Stoffel van Viegen benoemd als honorair Dom-organist. In 1988 ontvangt hij de Zilveren medaille van de franse Société Académique Arts-Sciences-Lettres. Stoffel van Viegen overlijdt op 12 september 1988.
Stoffel van Viegen (1916-1988)
Publicatiedatum 28 juli 2023