Willem Hendrik Zwart  1925-1997
Berend van Steenbeek
'Ik heb zo'n 35 jaar geleden bijna twee jaar les van hem gehad en studeerde eerst orgelliteratuur en later ook het maken van bewerkingen. Bewerkingen waar hij wat in zag wilde hij ook hebben en het ging allemaal in de kast bij het orgel. Daar wemelde het van schetsjes en kladjes. Ik reed om de 14 dagen naar Kampen, en als hij hier in de buurt een concert gaf kwam hij eerder, reed langs Ede en gaf me les in mijn eigen kerk. Ook ging hij wel eens luisteren, als het zo uitkwam, hoe je zondags speelde in de kerk. Zo is hij ook een keer in Ede geweest. Ik herinner me nog een paar uitspraken van Zwart die me altijd zijn bijgebleven: 'Ik vind het maar vreemd dat, wanneer ik op zaterdagavond na een concert naar huis rij, er in veel dorpskerken geen licht brand. Een organist moet daar dan toch zijn, om zich voor te bereiden op de aanstaande Erediensten? Tijdens een concert brengt men registranten mee en wordt alles terdege voorbereid; tijdens de kerkdienst vindt men dat schijnbaar niet nodig, de organist kan het wel helemaal alleen. Dit terwijl een kerkdienst begeleiden VEEL belangrijker is dan het geven van concerten.' 'Afgelopen zondag heeft de dominee het werk van de organist van de Bovenkerk aangehaald. In het gebed droeg hij namelijk allen op die 'in hoogheid zijn gezeten'. Willem Hendrik Zwart was een hele hartelijke man en kon zeer boeiend vertellen over alles wat 'des orgels' is. Als hij goed op de praatstoel zat lette hij vaak niet op de tijd. Hij had vaak meer praatstof dan dat hij in 1 lesuur kwijt kon. Zwart had ook wel tegenstanders maar was daar nooit echt hatelijk over en haalde dan zijn schouders maar op. Hij was overtuigd van zijn eigen standpunten. Het deed hem dan ook goed dat bijvoorbeeld Klaas Bolt (een heel andere stijl) wel eens naar de samenzang in de Bovenkerk kwam luisteren. Berend van Steenbeek (Organist van de Oude Kerk te Ede)