Willem Hendrik Zwart gaf met zijn koren ook concerten in Duitsland, onder de leus 'Chorgesang schlagt Brucken'. Eveneens werd Willem Hendrik Zwart dirigent van het door hem opgerichte Christelijk Gemengd 'Sweelinckkoor' te Emmen en later van het Christelijk Gemengd 'Kleinkoor'. Op 1 december 1954 werd Zwart benoemd tot organist van de Bovenkerk in Kampen. In februari 1955 volgde een verhuizing naar Kampen en na zijn huwelijk met Johanna Margaretha Hofland vestigde hij zich in 1956 in Emmen waar hij inmiddels was benoemd tot leraar muziek aan het Christelijk Lyceum en aan de Christelijke Kweekschool te Emmen. In 1962 volgde een definitieve verhuizing naar Kampen. Willem Hendrik Zwart bouwde in Nederland een grote concertpraktijk op, waarbij hij op alle grote orgels, maar ook op talloze kleinere, concerteerde. Meer dan eens werkte hij mee aan radio- en televisieuitzendingen. Talloze platen en Cd’s werden uitgegeven. Met zijn koren trad hij op in het Harderwijkse Dolfinarium tijdens de kerstdagen. Deze concerten werden meer dan tien jaar achtereen uitgezonden door de EO-radio. Ook hiervan werd een plaatopname gemaakt. Ook bracht hij een serie platen uit waarop al het werk van zijn vader te horen was. Grote waardering kreeg Willem Hendrik Zwart voor het op plaat uitbrengen van de zes Triosonates van J.S. Bach. Voor sommige uitgaven ontving hij tweemaal een gouden plaat. Tijdens de restauratie van het orgel werd hij voor de eerste maal getroffen door een zwaar hartinfarct. Tijdens de langdurige revalidatie moest hij de leiding van de koren te Kampen, Zwolle en Heerde opgeven, evenals zijn leraarsbaan aan het Gemeentelijk Lyceum (Almere College) te Kampen en zijn andere activiteiten inkrimpen. Pas na 1975 kon hij weer volwaardig de praktijk hervatten. In 1970 werd hij dirigent van het Protestants Interkerkelijk koor te Harderwijk. Daarvoor was hij reeds dirigent van het Gereformeerd kerkkoor waaruit het voornoemde koor is ontstaan. Verder werd hij in 1984 dirigent van het bekende Urker mannenkoor 'Hallelujah' en later ook van het Christelijk mannenkoor te Staphorst. De concertpraktijk werd hervat en plaat-, band- en CD-opnames vonden weer hun weg naar de luisteraars. Verder werden zijn composities, bewerkingen van psalmen en geestelijke liederen in druk gebracht. Hij maakte, soms begeleid door zijn koren, reizen naar de Verenigde Staten, Canada, Australie, Spanje, Belgie en Duitsland en gaf daar uitvoeringen en concerten voor groot publiek. In 1979 was hij vijfentwintig jaar organist van de Bovenkerk. In 1994 vierde hij zijn veertigjarig jubileum als organist van de Bovenkerk en in 1995 herdacht hij 50 jaar organist en koorleider te zijn geweest. Tijdens een orgelconcert op 18 juli 1996 in de Bovenkerk werd Willem Hendrik Zwart onwel. Later zou blijken dat dit het laatste concert van hem is geweest. Hij werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis 'De Wezenlanden' in Zwolle. Een tweetal krantenartikelen uit die tijd: 3e Hartinfarct maakt einde aan loopbaan Willem Hendrik Zwart KAMPEN - Willem Hendrik Zwart herstelt goed van het zware hartinfarct dat hem een week geleden velde. De 71-jarige Kamper organist, die wereldwijd beroemd is in orgelkringen, maakt het volgens zijn zoon Jan Quintus naar omstandigheden redelijk. Wellicht komt hij morgen thuis. De kans dat Zwart ooit terugkeert op de orgelbank is klein. 'Hij deed het nog zo graag en had nog een redelijk volle agenda, maar het zit er niet meer in. Dat valt hem heel zwaar, maar deze ellende is het hem niet waard'. Zwart, die wordt verpleegd in ziekenhuis de Weezenlanden in Zwolle, werd onwel tijdens een concert dat hij vorige week donderdag [18 juli 1996] in de Kamper Bovenkerk gaf. Het was zijn eerste concert in die kerk nadat hij er een jaar geleden met grote moeite afscheid nam als vaste organist. Zoon Jan Quintus Zwart, onder meer bekend als koordirigent en televisieproducent, stond naast hem toen het mis ging. 'Het was een naar gezicht. Ik kon hem helemaal niet bereiken, maar hij speelde nog wel gewoon door.' De organist moet volgens de medici zowel lichamelijk en geestelijk beresterk zijn. Hij kreeg al twee keer eerder een zwaar hartinfarct. Het overkwam hem 23 jaar geleden voor het eerst. Twee jaar geleden was het ook raak. 'Er zijn weinig mensen die drie infarcten overleven, maar hij blijft nu wel een zwaar hartpatiënt.' Willem Hendrik Zwart begon zijn loopbaan als organist in 1945 in Coevorden. Vervolgens was hij een jaar organist in Groningen. In 1954 werd hij organist van de Kamper Bovenkerk en dat bleef hij tot zijn pensioen in 1995. Hij had diverse koren onder zijn hoede en maakte tientallen grammofoonplaten en cd's. Zijn fans zijn enorm geschrokken van de gebeurtenissen en leven enorm mee met de familie. 'De telefoon staat hier roodgloeiend', geeft Jan Quintus Zwart aan. Ook de redactie van deze krant werd veelvuldig gebeld om informatie over de toestand van de organist. (25 juli 1996) Infarct Willem Hendrik Zwart De organist Willem Hendrik Zwart moest donderdag een concert in de Bovenkerk te Kampen, waarin hij zijn vader Jan Zwart herdacht, afbreken. Tijdens de uitvoering van het voorlaatste stuk, de "Preludium en Fuga over BACH" van Franz Liszt, werd Zwart onwel en speelde noten die er niet stonden. Snelle passages lukten niet meer. Nadat Zwart de BACH had afgebroken verslechterde zijn toestand. Het bleek een hartinfarct te zijn. Een internist en een huisarts, die het concert bijwoonden, verleenden eerste hulp. Momenteel verblijft de organist op de hartbewaking van een ziekenhuis in Zwolle. Volgens zijn zoon Jan Quintus Zwart is zijn toestand stabiel. Het is het derde infarct dat de Kamper musicus overkomt. Voor zijn concerten zal door de diverse orgelcommissies vervanging worden gezocht. Mocht Zwart herstellen, dan is het voor zijn zoon de vraag of zijn vader nog concerten kan verzorgen. Op Zwarts eerste concert in Kampen na zijn vertrek uit de Bovenkerk aldaar, waren zo'n vijfhonderd mensen afgekomen. ,,Vader was onder de indruk van zo'n schare luisteraars. Het gaf hem mogelijk extra geladenheid. Aanwezigen vertelden het tot 'de BACH' een prachtig concert te hebben gevonden. Overigens waren er geen voortekenen van een infarct. Het beklimmen van de trap naar het orgel kostte enige moeite, maar dat is nu eenmaal een eind. Mij levert dat ook enige ademnood op. Onlangs speelde vader in Arnhem. Het concert van woensdag in Doornspijk verliep ook prima. Hij had veel zin in het concert van donderdag", aldus Jan Quintus. A. Stam Reformatorisch Dagblad, 22 juli 1996 Op zaterdagavond 15 februari 1997 nam het Urkermannenkoor 'Hallelujah' met ruim 1000 toehoorders afscheid van haar oud- dirigent Willem Hendrik Zwart. Zwart zelf, gekluisterd aan zijn ziekbed, heeft het concert via de kerktelefoon gevolgd. Ruim twee maanden later, op 29 april 1997, overleed Willem Hendrik Zwart op 71-jarige leeftijd.
Willem Hendrik Zwart  1925-1997
Biografie (3)