Musiscript Universal Songs Canonisch voorspel, trio en koraal Psalm 84 Fantasie Psalm 25 Fantasie Psalm 111 Kerstsuite Meditatie, canonische bewerking en koraal 'O Heil'ge Geest...' Variaties en koraal Psalm 116 Voorspel en koraal Psalm 96 Voorspel en koraal Psalm 94 Ouverture 'Dankt' dankt nu allen God' (Vrij naar Jan Zwart) Tijdschrift Terdege Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3 Bureau van Uitgave Nederlandse Orgelmuziek Hollandse koraalkunst Uitgeverij Jongbloed Voorspelen en koralen 150 Psalmen en enige Gezangen Uitgeverij J.C. Willemsen Pharaphrase 'Boven de starren' Liedbewerking 'Kom tot uw Heiland' Liedbewerking 'Leid vriend'lijk licht' Thema con Variationi 'Merch toch hoe sterck' Variaties en koraal 'O God die droeg ons voorgeslacht' Fantasie 'Op bergen en in dalen' Variaties en koraal 'Zonne der gerechtigheid' Uitgeverij 'De Haske' Fantasie Psalm 25 Verzamelbundel met: Allegretto 'Eer zij God in onze dagen' Posthume uitgaven Willem Hendrik Zwart (Everhard Zwart) Twee Psalmbewerkingen - Trio Psalm 36 - Feestvoorspel Psalm 81 Fantasie ‘Nu zijt wellekome’ Fantasie ‘Komt, verwondert u hier mensen’ Fantasie ‘Gebed des Heeren’ Variaties over ‘De Avondzang’ Toccata Psalm 146 Drie koraalbewerkingen - Toccatine ‘De Heer is God’ - Toccata Psalm 99 - Postludium ‘Ontwaak, gij die slaapt’ .
Willem Hendrik Zwart  1925-1997
Componist